ENG
FB

Jury I (I, II i III etap)

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Luigi ALVA (Włochy)

Bożena BETLEY (Polska)

Eva BLAHOVÁ (Słowacja)

Stanisław Daniel KOTLIŃSKI (Polska-Włochy)

Magdalena KRZYŃSKA (Polska)

Dariusz NIEMIROWICZ (Austria-Polska)

Sławomir PIETRAS (Polska)

Eugeniusz SĄSIADEK (Polska)

Wojciech MACIEJOWSKI (Polska) - sekretarz jury