ENG
FB

Hanna Michalak

Polska

Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Alicji Marczak-Faberowej. Już w czasie studiów współpracowała z Krajowym Biurem Koncertowym i Zespołem Madrygalistów Capelli Bydgostiensis, którego stałym członkiem była w latach 1988-1991. Współpracowała również m.in. z filharmoniami w Bydgoszczy, Olsztynie, Lublinie, z Toruńską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą im. Johanna Straussa. W swoim repertuarze ma wiele partii solowych w dziełach oratoryjno-kantatowych kompozytorów baroku i klasycyzmu. Występowała na estradach krajowych i zagranicznych (Austria, Chiny, Francja Hiszpania).

Od roku 1992 związana z Zespołem Muzyki Dawnej Collegium Vocale. Występowała na niemal wszystkich ważnych festiwalach muzyki dawnej w Polsce, a także za granicą m.in. w Danii, Niemczech, Szwecji, na Białorusi. Z zespołem tym nagrała trzy płyty CD, z których jedna - z muzyką Marcina Leopolity i Wacława z Szamotuł została uhonorowana nagrodą Polskiej Akademii Fonograficznej Fryderyk 2001 w kategorii Album Roku - Muzyka Dawna, druga zaś - z polskimi pieśniami pasyjnymi była nominowana do nagrody Fryderyk 2004 w kategorii Muzyka Wokalna. W swym dorobku ma też wiele nagrań dla Polskiego Radia i TV.

Od 1984 związana jest z bydgoską Akademią Muzyczną. W roku 2013 otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych. W kadencji 2012-2016 pełni funkcję Prorektora ds. Artystycznych. W gronie jej absolwentek jest wiele laureatek polskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Zasiada w jury krajowych konkursów wokalnych, prowadzi też kursy wokalne dla uczniów średnich szkół muzycznych.

W latach 1995-2013 była członkiem Zarządu bydgoskiego Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego. W tym czasie była dyrektorem czterech edycji Konkursu Wokalnego im. I.J. Paderewskiego.

Za swą działalność artystyczną i dydaktyczną wielokrotnie otrzymywała Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Rektora AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2012 otrzymała odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w 2014 Złoty Medal za Długoletnią Służbę.