ENG
FB

Informacja

Informujemy, że z powodów niezależnych od Organizatora XVII Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari nastąpiła zmiana w składzie Jury Konkursu. Pana Marca Clemeura zastąpi Pani Samantha Farber, Dyrektor Agencji Sono Artists w Wiedniu (Austria).