ENG
FB

Wsiąść do pociągu...

Gorąco zachęcamy wszystkich uczestników do przyjazdu na Konkurs transportem kolejowym! Zarówno na trasie z miejsca zamieszkania do Krakowa, jak i z Krakowa do Nowego Sącza.

Jest to najbardziej przyjazny dla środowiska sposób transportu, gdyż wymaga znacznie mniej energii w stosunku do innych środków transportu i mniej zanieczyszcza powietrze.

fot. źródło pkp.pl

fot. źródło pkp.pl