Dyrektorzy

Zapoczątkowany w maju 1985 roku, pod nazwą Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, z inicjatywy prof. Heleny Łazarskiej, ówczesnego kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz profesora zwyczajnego Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, od 2001 roku odbywa się jako Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im Ady Sari. Do wspaniałego rozwoju wydarzenia przyczynił się także Antoni Malczak, długoletni dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Od 2014 roku stanowisko Dyrektora Artystycznego Festiwalu i Konkursu piastuje wybitna polska śpiewaczka Małgorzata Walewska.

Podstrony

kobieta w sukni siedzi w sali koncertowej na widowni, włosy rozpuszczone swobodnie opadają na ramiona, patrzy na wprost

Małgorzata Walewska - Dyrektor Artystyczny

mężczyzna w okularach, patrzy na wprost

Andrzej Zarych - Dyrektor Festiwalu

kobieta w marynarce obrócona bokiem, patrzy na wprost, dłonią splecione na brzuchu

Liliana Olech - kierownik biura organizacyjnego

uśmiechnięta kobieta patrzy na wprost

Helena Łazarska - Honorowa Przewodnicząca Jury

popiersie uśmiechajacego się mężczyzny w garniturze i krawacie

Antoni Malczak - Dyrektor Festiwalu w latach 1985-2019