Deklaracja dostępności strony internetowej www.adasari.pl

Ekran monitora z kodem HTML strony
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.