Nowy termin XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

czarnobiała fotografia kobiety w ozdobnej tiarze
Małgorzata Walewska, Dyrektor Artystyczna XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu oraz Andrzej Zarych, Dyrektor XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, powołując się na postanowienia punktu IX.2 Regulaminu XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu informują o zmianie w treści tego Regulaminu.
Ze względu na stan pandemii Covid 19 zmianie ulega termin XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari i Konkurs ten odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 28 sierpnia - 4 września 2021 r.

W związku z powyższym zmienia się treść punktu I Regulaminu i harmonogram Konkursu przedstawia się następująco:

28.07.2021 – LOSOWANIE KOLEJNOŚCI WYSTĘPOWANIA UCZESTNIKÓW

28.08.2021, godz. 20.00 – OTWARCIE KONKURSU

29-30.08.2021 – I ETAP

31.08-01.09.2021 – II ETAP

02.09.2021 – PRÓBA Z ORKIESTRĄ DLA FINALISTÓW

03.09.2021 – III ETAP

04.09.2021 – ROZDANIE NAGRÓD I KONCERT LAUREATÓW.

Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.