Zmiany w Regulaminie XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Nuty postawione na pulpicie, ale nie podświetlone. W tle wizerunek Ady Sari wyświetlany na ekranie kinowym
Małgorzata Walewska, Dyrektor Artystyczna XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu oraz Andrzej Zarych, Dyrektor XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, informują, że w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytorium Polski, zmianie ulega formuła Konkursu, w którego programie uczestnicy III etapu nie wystąpią z towarzyszeniem Orkiestry. W III etapie towarzyszyć im będą Akompaniatorzy Konkursu.
W związku z powyższym, powołując się na postanowienia punktu IX.2 Regulaminu XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, Dyrektorzy informują o następujących zmianach w treści Regulaminu Konkursu. Istotne zmiany dot. dat i innych kwestii zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Ze względu na stan pandemii Covid 19 zmianie ulega treść punktów:

- III. Harmonogram Konkursu, który obecnie przedstawia się następująco:

28.07.2021 – LOSOWANIE KOLEJNOŚCI WYSTĘPOWANIA UCZESTNIKÓW

28.08.2021, godz. 20.00 – OTWARCIE KONKURSU

29-30.08.2021 – I ETAP

31.08-1.09.2021 – II ETAP

2.09.2021 – PRÓBA Z AKOMPANIATORAMI KONKURSU DLA FINALISTÓW

3.09.2021 – III ETAP

4.09.2021 – ROZDANIE NAGRÓD I KONCERT LAUREATÓW.

- VII. Sprawy organizacyjne pkt. 4, który obecnie przedstawia się następująco:

4. Uczestnicy Konkursu winni się zgłosić w dniu 28.08.2021 r. w godzinach od 12.00 do 22.00 w Biurze Organizacyjnym, które mieścić się będzie w:

Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3
(wejście od ul. Kościuszki).

Każdy uczestnik powinien okazać w Biurze Organizacyjnym potwierdzenie wpłaty wpisowego, niezależnie od tego, kto pokrywa jego koszty – uczelnia czy sam uczestnik. Okazanie potwierdzenia wpłaty będzie podstawą dopuszczenia uczestnika do Konkursu i bezpłatnego zakwaterowania w hotelu.

- VII. Sprawy organizacyjne pkt. 5, który obecnie przedstawia się następująco:

5. W ramach wpisowego uczestnikom podczas pobytu na Konkursie zostają zagwarantowane:

• noclegi w hotelach średniej klasy w Nowym Sączu (pokoje 2 oraz 3-osobowe) w I. etapie, a w przypadku zakwalifikowania się do II. etapu – noclegi aż do końca Konkursu, tj. do dnia 3/4.09.2021 r., przy czym laureatom Konkursu możliwość korzystania z noclegów zostanie przedłużona do dnia 4/5.09.2021 r.;

• wyżywienie w I. etapie (pierwszy posiłek – kolacja w dniu 28.08.2021 r., następnie 3 posiłki dziennie), a w przypadku zakwalifikowania się do II. etapu – wyżywienie aż do końca Konkursu (ostatni posiłek to śniadanie w dniu 4.09.2021 r.) o ile uczestnik wyraził w zgłoszeniu takie życzenie;

• materiały związane z Konkursem Sztuki Wokalnej im. Ady Sari – katalog itp.;

• wejściówka na przesłuchania konkursowe;

• możliwość współpracy z akompaniatorem Konkursu, o ile uczestnik wyraził w zgłoszeniu takie życzenie;

• zapewnienie możliwości ćwiczenia dla akompaniatora angażowanego przez uczestnika lub uczelnię; • zapewnienie udziału w jednej próbie z Akompaniatorem Konkursu w dniu 2.09.2021 r. (dotyczy to wyłącznie finalistów).

- VII. Sprawy organizacyjne pkt. 8, który obecnie przedstawia się następująco:


8. Akompaniatorzy winni się zgłosić w dniu 28.08.2021 r. w godzinach od 12.00 do 22.00 w Biurze Organizacyjnym, które mieścić się będzie w:

Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3
(wejście od ul. Kościuszki).


- VII. Sprawy organizacyjne pkt. 9, który obecnie przedstawia się następująco:

9. W ramach wpisowego akompaniatorom podczas pobytu na Konkursie zostają zagwarantowane:

• noclegi w hotelach średniej klasy w Nowym Sączu (pokoje 2 oraz 3-osobowe) w I. etapie, a w przypadku zakwalifikowania się do II. etapu – noclegi aż do końca Konkursu, tj. do dnia 3/4.09.2021 r., przy czym laureatom Konkursu możliwość korzystania z noclegów zostanie przedłużona do dnia 4/5.09.2021 r.;

• wyżywienie w I. etapie (pierwszy posiłek – kolacja w dniu 28.08.2021 r., następnie 3 posiłki dziennie), a w przypadku zakwalifikowania się do II. etapu – wyżywienie aż do końca Konkursu (ostatni posiłek to śniadanie w dniu 4.09.2021 r.) o ile uczestnik wyraził w zgłoszeniu takie życzenie;

• materiały związane z Konkursem Sztuki Wokalnej im. Ady Sari – katalog itp.;

• wejściówka na przesłuchania konkursowe.

- VII. Sprawy organizacyjne pkt. 10, który obecnie przedstawia się następująco:

10. Akompaniatorom, którzy nie będą uczestniczyli w dalszych etapach Konkursu ze względu na nie zakwalifikowanie się do nich uczestnika, zostanie zwrócona różnica kosztów (przelewem na konto) po zakończeniu Konkursu. Pobyt każdego akompaniatora będzie rozliczany odrębnie, w zależności od liczby noclegów, rodzaju hotelu oraz pokoju, a także od liczby posiłków. (W kwocie opłaty dla akompaniatora mieści się także opłata za korespondencję oraz druk materiałów). Organizatorzy nie przewidują rozliczeń związanych z kosztami pobytu akompaniatorów w trakcie trwania Konkursu.

WAŻNE!! Akompaniatorom, którzy wycofali się z udziału w Konkursie, wpłacona przez nich opłata zostanie zwrócona po zakończeniu Konkursu, po potrąceniu 20% kwoty - jeżeli poinformują Biuro Organizacyjne pisemnie o swej nieobecności najpóźniej do dnia 27.07.2021 r. włącznie, lub 50% kwoty, o ile nie poinformują Biura Organizacyjnego o swej nieobecności, albo uczynią to po 27.07.2021 r.).

- VII. Sprawy organizacyjne pkt. 13, który obecnie przedstawia się następująco:

13. W dniu 28.07.2021 r. zostanie przeprowadzone w obecności organizatorów Konkursu losowanie kolejności występowania uczestników Konkursu, która będzie obowiązywała we wszystkich etapach Konkursu. Wyniki losowania zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie www.adasari.pl.


Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.