Akredytacje

Informacje dla dziennikarzy, fotografów oraz ekip filmowych chcących otrzymać akredytację medialną.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI MEDIALNYCH

Niniejszy Regulamin, dotyczy zasad przyznawania akredytacji medialnych, uprawniających do wzięcia udziału, w zakresie i na zasadach określonych poniżej, w XX Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari (zwanym dalej „Konkursem”), organizowanym przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (zwanym dalej „Organizatorem”), który odbędzie się w dniach 6-13 maja 2023 roku w Nowym Sączu i Krakowie.
 1. Akredytacje medialne na Konkurs udzielane są wyłącznie aktywnym zawodowo i publikującym na bieżąco dziennikarzom.
 2. Akredytacje upoważniają do bezpłatnego wstępu na wybrane lub wszystkie wydarzenia w ramach Konkursu.
 3. W ramach akredytacji dziennikarze otrzymują od Organizatora identyfikator uprawniający do wejścia na wybrane lub wszystkie wydarzenia w ramach Konkursu oraz pakiet materiałów prasowych.
 4. W celu otrzymania akredytacji dziennikarz, fotograf lub redakcja jest zobligowana do wypełnienia formularza akredytacyjnego dostępnego na stronie Konkursu w zakładce „Edycja 2023 / Dla mediów / Akredytacje” oraz w biurze prasowym. 
 5. Formularz online aktywny będzie od 25 kwietnia do 4 maja 2023 roku. Po tym terminie nie będzie już możliwości wnioskowania o akredytację imienną.
 6. Decyzję o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania - na podstawie wypełnionego formularza akredytacyjnego - podejmuje Organizator.
 7. Decyzja o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu akredytacyjnym.
 8. Każda redakcja może ubiegać się o maksymalnie dwie akredytacje. W wyjątkowych przypadkach Organizator może udzielić większej liczby akredytacji jednej redakcji.
 9. Akredytacja jest wystawiana na konkretną osobę wskazaną we wniosku.
 10. Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania/filmowania na każdym wydarzeniu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku o akredytację bez podawania przyczyny.
 12. Akredytowany dziennikarz, fotograf lub redakcja zobowiązuje się, na prośbę Organizatora, do bezpłatnego przekazania opublikowanych materiałów na temat Konkursu Organizatorowi w formie elektronicznej i wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych Konkursu oraz działalności Organizatora.
 13. Osoba akredytowana, drogą mailową, otrzymywać będzie od MCK SOKÓŁ informacje związane z XX Międzynarodowym Konkursem Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.