O festiwalu

Zapoczątkowany w maju 1985 roku pod nazwą Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu z inicjatywy ówczesnego kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, później profesora zwyczajnego Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu – prof. Heleny Łazarskiej. Od 2001 roku istnieje jako FESTIWAL I KONKURS SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI.
Nowy Sącz zawdzięcza Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari Helenie Łazarskiej, oraz Antoniemu Malczakowi, długoletniemu dyrektorowi Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, nazwanymi żartobliwie w prasie ich „rodzicami chrzestnymi”. Helena Łazarska była twórcą koncepcji artystycznej, a Antoni Malczak odpowiadał za stronę organizacyjną i finansową. Profesor Łazarska wspomina: 

Gdy zaczęłam uczyć śpiewu w Nowym Sączu, moim pierwszym miejscu pracy pedagogicznej, poznałam pana Malczaka, który będąc dobrym muzykiem, okazał się też fenomenalnym organizatorem. Po latach zaowocowało to współpracą. Dzięki jego całemu zespołowi atmosfera Konkursu zawsze była i jest bardzo ciepła i życzliwa. Aspekt ludzki jest dla nas obojga równie ważny jak ten artystyczny. Staramy się odnosić do siebie hasło Festiwalu „kochajcie muzykę w sobie a nie siebie w muzyce”.

Do zasług Antoniego Malczaka należy między innymi uratowanie podstawy materialnej Festiwalu w latach kryzysowych, pozyskiwanie poważnych mecenasów, a w rezultacie stworzenie wyjątkowo korzystnych warunków uczestnikom konkursu, a także stworzenie możliwości sprowadzania do Nowego Sącza wybitnych artystów oraz członków jury światowej sławy. Poza tym stworzył on biuro festiwalowe, którego obsadę personalną wdrożył do perfekcyjnego realizowania zadań organizacyjnych. Prowadząc ten Festiwal przez długie lata, oboje sprawili, że młodzi śpiewacy, kończący akademie muzyczne bądź ich absolwenci mogą poprzez udział w Konkursie rozpoczynać swoje wielkie śpiewacze kariery.

Antoni Malczak, jak również obecny dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ – Andrzej Zarych, wspólnie z obecną Dyrektor Artystyczną Konkursu – Małgorzatą Walewską, ten właśnie klimat Konkursu wspólnie starają się utrzymać. 

Od tamtego czasu przez sale koncertowe Festiwalu i Konkursu przewinęły się setki wokalistów z Polski i całej Europy, ale także z tak odległych krajów jak – Korea Południowa, czy Japonia. Autorytet i nazwisko Heleny Łazarskiej, zaliczanej do grona najwybitniejszych pedagogów w Europie, przyciąga do Nowego Sącza wybitnych śpiewaków i muzyków z całego świata. Ich udział, a także atrakcyjny repertuar koncertów, pozyskuje coraz liczniejszą rzeszę melomanów, w tym również młodzieży.

Sam Konkurs – obok znaczenia, jakie taki typ współzawodnictwa wszędzie na świecie posiada – pomyślany został jako etap kształcenia i przygotowania młodych śpiewaków do wielkich międzynarodowych konkursów i występów. Chodzi szczególnie o propagowanie wartościowej muzyki różnych stylów i gatunków poprzez realizowanie prawidłowej sztuki wokalnej, o najszerzej pojęty rozwój młodych śpiewaków, kształtowanie ich muzycznych i artystycznych upodobań oraz świadomości w zakresie zdobywania rzetelnego warsztatu wokalnego, o poszukiwanie własnej osobowości twórczej oraz promowanie talentów.

Konkursowi zawsze towarzyszą interesujące wydarzenia festiwalowe: spektakle operowe, koncerty symfoniczne i kameralne z udziałem najwybitniejszych polskich i zagranicznych artystów. Koncerty powinny ujawniać i odkrywać różne aspekty sztuki wokalnej. Stąd ich niektóre tytuły: "Instrumenty śpiewające – śpiew instrumentalny", "Między słowem a ornamentem", "Śpiew przez pokolenia". W ramach Festiwalu odbywały się również spotkania, konferencje władz i pedagogów śpiewu akademii muzycznych w Polsce, mające doprowadzić m.in. do wytworzenia wspólnej, kompetentnej i życzliwej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, tworzenia jednolitych kryteriów merytorycznych w dziedzinie dydaktyki wokalnej.

Kobieta z zarzuconym na ramię futrem siedzi na ozdobnym fotelu

Ada Sari

Śpiewała pod dyrekcją takich sław jak Leoncavallo, Mascagni, Toscanini. Jej partnerami byli Gili, Battistini, Titta Ruffo, Tito Schipa, Szalapin, Sobimow, Partile, a na estradzie występowała m.in. z Kreislerem i Casalsem. Do owej olśniewającej kariery doszła niełatwo, wytrwałą pracą nad głosem i nietypową drogą: od sopranu dramatycznego przechodząc w koloraturę, która stała się fenomenem w skali światowej.
zabytkowy budynek oświetlony promieniami słonecznymi, na pierwszym planie kwitnące na żółto krzewy

Organizator

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – instytucja kultury województwa małopolskiego.

Dyrektorzy

W historii Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu można odnaleźć wiele postaci, które miały decydujący wpływ na jego założenie, rozwój oraz późniejszy sukces.

Laureaci Konkursu od 1985 roku

Spis laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej od pierwszej edycji, która odbyła się 1985 roku.
czarno-biały portret kobiety w dużym ozdobnym kapeluszu

Dla mediów

Najistotniejsze informacje o Festiwalu i Konkursie: komunikaty prasowe, grafiki oraz zdjęcia do pobrania i wykorzystania w celach promocyjno-informacyjnych, jak również dane kontaktowe i godziny otwarcia biura prasowego.