Organizator

zabytkowy budynek oświetlony promieniami słonecznymi, na pierwszym planie kwitnące na żółto krzewy
Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – instytucja kultury województwa małopolskiego.
Od 1975 roku funkcjonowała ona jako instytucja regionalna – Wojewódzki Ośrodek Kultury, a od listopada 1999 roku działa pod obecną nazwą. Nazwa własna „SOKÓŁ” jest nawiązaniem do historii i tradycji Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, którego dawny budynek stał się, w 1993 roku, siedzibą instytucji. Ten imponujący, historyczny obiekt, dzięki zakończonej w 2004 roku gruntownej rozbudowie i modernizacji, pozwala realizować różnorodne spektakle i koncerty, spełniając przy tym najwyższe wymagania techniczne (sala teatralno-filharmoniczna, koncertowa, kinowa, etc.). Od listopada 2007 roku największa w budynku sala im. Lucjana Lipińskiego wzbogaciła się o 51-głosowe organy koncertowe.

Misją MCK SOKÓŁ jest:

  • ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,
  • inspiracja aktywnych form udziału w kulturze,
  • kształtowanie kompetencji kulturowej,
  • promocja dziedzictwa Małopolski w kontekście kulturowym Karpat.


Upowszechnianie w przystępnej, a zarazem atrakcyjnej formie, sztuki profesjonalnej jest realizacją kształtowania kompetencji kulturowej. Jednym z podstawowych kierunków działań jest popularyzacja muzyki wielu epok, różnych stylów i gatunków, zarówno w formie realizacji wydarzeń muzycznych (koncerty, recitale), jak też w ramach znacznie bardziej rozbudowanych festiwali muzycznych, w tym o randze międzynarodowej:

  • Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, 
  • Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN & CLASSIC, 
  • Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS, 
  • Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTE ORGANICA.


Budynek Sokoła stwarza warunki również do pełnej realizacji różnych form teatru dramatycznego i muzycznego. 

Wieczory Małopolskie (od 2004 r.) – to cykl koncertów, spektakli operowych i dramatycznych prezentowanych przez zawodowe instytucje artystyczne. Przez cztery lata zrealizowano kilkadziesiąt edycji Wieczorów, na które złożyło się ponad 70 wydarzeń artystycznych. Oferta prezentowana w ramach cyklu obejmuje zarówno klasyczną jak i współczesną produkcję teatru operowego i dramatycznego, spektakle z pogranicza kabaretu, monodramy, koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe. Wieczory Małopolskie zyskały w Nowym Sączu wyraźnie określoną markę – stały się symbolem wydarzeń ważnych, interesujących, prezentujących wysoką rangę artystyczną.


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jest organizatorem kilkudziesięciu wydarzeń kulturalnych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych) rocznie – festiwale, koncerty, recitale, spektakle teatralne i operowe, przeglądy, konkursy. MCK SOKÓŁ ma również własną galerię sztuki, która w ciągu roku organizuje ok. 12. wystaw malarstwa, fotografii i innych form sztuk plastycznych.

Szczegółowe informacje na temat działalności MCK SOKÓŁ można znaleźć na stronie organizatora – www.mcksokol.pl