Trwa przyjmowanie zgłoszeń do XX edycji Konkursu

Zapraszamy młodych śpiewaków operowych do udziału w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari! XX edycja Konkursu odbędzie się w dniach 6 - 13 maja 2023 roku w Nowym Sączu (Polska). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 stycznia 2023 roku.
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari to jeden z dwóch największych międzynarodowych konkursów dla śpiewaków operowych w Polsce, odbywający się cyklicznie co 2 lata, nieprzerwanie od 1985 roku.

To właśnie w Nowym Sączu, na konkursowej scenie, swoje kariery zaczynali tacy artyści jak m. in.: Piotr Beczała, Andrzej Dobber, Milijana Nikolić, Anna Simińska, Anna Lubańska, Aleksandra Kubas-Kruk, Hanna Elisabeth Müller, Andrzej Lampert, Adriana Ferfecka, Hubert Zapiór, Miriam Albano czy Arnold Rutkowski.

Od 2014 roku funkcję Dyrektora Artystycznego Festiwalu pełni znakomita śpiewaczka Małgorzata Walewska.

WARUNKI UDZIAŁU

W Konkursie mogą braćudział studenci i absolwenci kierunków wokalnych polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. Dyrektor Artystyczny może dopuścić do udziału w Konkursie śpiewaków niebędących studentami lub absolwentami w/w uczelni, jeżeli posiadają znaczące i udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie wokalistyki (nagrody na renomowanych konkursach, ważne angaże) i przedstawią rekomendację wybitnej osobowości artystycznej świata muzycznego.

Dopuszczalny wiek: kobiety i mężczyźni urodzeni nie wcześniej niż 1.01.1993 roku.

NAGRODY

Dla zwycięzców przewiduje się po trzy nagrody – oddzielnie dla głosów męskich i żeńskich (I nagroda w każdej grupie – równowartość minimum 5.000 euro) oraz wyróżnienia, jak również nagrody specjalne: za utwór W.A. Mozarta, za utwór polski, nagroda im. Ady Sari dla wybitnego sopranu koloraturowego, nagroda dla wybitnego pianisty – akompaniatora i inne.

WAŻNE DATY

20.10.2022

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

16.01.2023

zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14.02.2023

ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników Konkursu

do 28.02.2023

przesłanie formularzy zgłoszeniowych przez zakwalifikowanych uczestników Konkursu

6.04.2023

losowanie kolejności występowania uczestników

6.05.2023

otwarcie Konkursu

7-8.05.2023

I etap

9-10.05.2023

II etap

11.05.2023

próba z orkiestrą dla finalistów

12.05.2023

III etap, finał Konkursu

13.05.2023

rozdanie nagród i koncert laureatów

ZGŁOSZENIA

Kandydaci winni zgłosić swe uczestnictwo w terminie od 20.10.2022 do 16.01.2023 poprzez formularz dostępny na stronie Konkursu, do którego należy dołączyć link do nagrania audio video zamieszczonego w serwisie YouTube przedstawiającego własne wykonania.

Formularz zgłoszenia >

Do pobrania