XXI Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Uprzejmie informujemy, że XXI Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 17–24 maja 2025. Zasady udziału w Konkursie w postaci Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.adasari.pl w III kwartale 2024 roku.