Dominika Peszko

kobieta w czerwonej sukni z perłami na szyi
Polska
Solistka, kameralistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula oraz w klasie kameralistyki prof. Janiny Romańskiej-Werner. Swoje umiejętności doskonaliła również pod kierunkiem wybitnych pianistów, m.in. Diny Yoffe, Kevina Kennera, Paula Badura-Skoda i Borisa Bermana.

W latach 2015-2018 była beneficjentką Programu Kształcenia Młodych Talentów-Akademii Operowej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, gdzie zdobywała wiedzę i doświadczenie konieczne do pracy jako korepetytor-coach wokalny, m.in. pod kierunkiem Helmuta Deutscha, Izabelli Kłosińskiej, Anny Marchwińskiej, Jerzego Marchwińskiego, Olgi Pasiecznik, Eytana Pessena, Matthiasa Rexrotha i innych. W 2016 roku uczestniczyła w programie ENOA Workshop Rossini w Holenderskiej Operze Narodowej w Amsterdamie.

Laureatka i finalistka konkursów solowych i kameralnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. Svirel na Słowenii, Internzionale Concorso Musicale Europeo - Premio Speziale „Paolo Serrao” we Włoszech, Międzynarodowego Chopinowskiego Turnieju Pianistycznego im. H. i L. Stefańskich w Krakowie, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Muzyki Słowiańskiej im. S. Moniuszki na Białorusi. Laureatka nagrody dla najlepszego pianisty XIX Imrich Godin International Vocal Competition Iuventus Canti we Vrablach na Słowacji (2017). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), Stypendium Twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019). Laureatka Nagrody Ars Quaerendi (wraz z Mistrzynią – Małgorzatą Walewską).

Jako solistka koncertowała m.in. z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej, i in. W swoim dorobku ma liczne prawykonania muzyki nowej, eksperymentalnej, nierzadko z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Jest członkinią Stowarzyszenia Artystycznego Muzyka Centrum zrzeszającego wykonawców muzyki współczesnej.

Dorobek fonograficzny Dominiki Peszko obejmuje album z kompletem dzieł polskiego kompozytora epoki romantyzmu, Kazimierza Lubomirskiego, oraz premierowe nagranie pieśni Emanuela Kani (wraz z Dawidem Biwo).

Obecnie Dominika Peszko pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.